Port açma kodu ;

Kod:
iptables -A INPUT -p tcp --dport <PORTNUMARASI> -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport <PORTNUMARASI> -j ACCEPT
Port kapatma kodu ;

Kod:
iptables -A INPUT -p tcp --dport <PORTNUMARASI> -j REJECT 
iptables -A INPUT -p udp --dport <PORTNUMARASI> -j REJECT
İçeriden dışarıya giden istekleri kapatma kodu ;

Kod:
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport <PORTNUMARASI> -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport <PORTNUMARASI> -j REJECT