PHP Sansür Fonksiyonu

Sansür fonksiyonu metininizdeki istemediğiniz kelimeleri bulup sansürler.

Fonksiyon:

Kod:
<?php 
function sansur($dosya,$metin) { 
$words = explode(",", file_get_contents($dosya)); 
$replace = array(); 
foreach ($words as $key => $word) 
{ 
    $words[$key] = "/{$word}/i"; 
    $replace[]   = "(sansür)"; 
} 
echo preg_replace($words, $replace, $metin); 
} 
?>
Kullanım:

Kod:
<? 
$string = "deneme len küfür etmek"; 
sansur("kufur.txt",$string); 
?>
kufur.txt içeriği:

Kod:
len, küfür