Bana göre siteden bir veri çalmak isteyen kişi kaynağı görüntüle yapacaktır. Onları çok güzel bir şekilde karşılaya bilirsiniz.


Kod:
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 
                  

                                                      
               ..                                       
              ;@@i   GA                     r      :&.       
             ;@@h   s@@:             :i      r@A,:;ri2XXiA@@GXX       
            :@@;   s#@B,       .rSs     A@; ,:;rsrsB@@GsX3rr;: ,G@@.s        
         ,ssr9@@#. ,,2BMG;       ;@@H9Xs&@:. . .5@@ssX3X5r::2@@r ;,;   rAMi @        
        @@:i@@; .5@@9@@r       r@@2   i@@As2@@# ..   ;9@@  i.:@r;@hrH,i#        
        s@H@@rr5r,   ;MM     .@@r   5@; .s@@s i@rAM.r#2:i 5@r@@X#@#2 @@S&Sihhr       
        ;AG        #@ .  &@#   .@@ 3&@@ ;@H i@AGi @A5;i,r: : A#   :9@X      
       s@H         @M @. 3@@X   ;#@@,2A, @.,BSri:s5.  ,      :     5@,     
      i@B.          @G  S@ @. rB@@r rr  i;;                   .B.    
     ,@H      :2   .@#    s@#@@X.                         .9    
            @@  ;A@;                                 @,    
             @@@@@#r                                  2@,    

                            .XB#@@#3.              .,;SA@#:    
                            H@r,,:rS     ...,::;;rsi523GABBHGXir.      
                             ,ri52X9M@@@@@###BHA&h3X5isr;;:,. **** 
**** Emeği geçenler: ************** 
**** -->