PHP TC Kimlik No Doğrulama

Bu fonksiyon ile T.C. kimlik numarasını doğrulatabilirsiniz.

PHP- Kodu:
<?php 
function tckimlikdogrula($tcno

    if(
strlen($tcno) < 11){ return false; } 
    if(
$tcno[0] == '0'){ return false; } 
    
$toplam = ($tcno[0] + $tcno[2] + $tcno[4] + $tcno[6] + $tcno[8]) * 7
    
$cikar  $toplam - ($tcno[1] + $tcno[3] + $tcno[5] + $tcno[7]); 
    
$mod $cikar 10
    if(
$mod != $tcno[9]){ return false; } 
    
$hanelertoplami ''
    for(
$i $i 10 $i++){ $hanelertoplami += $tcno[$i];  } 
    if(
$hanelertoplami 10 != $tcno[10]){ return false; } 
  
    return 
true

  
?>