Uygulama için fonksiyon yazacağım. Bu fonksiyon sayesinde, sizlere farklı kelimeleri renklendirme ve kolayca kullanma imkanı vereceğim. Ayrıca uygulamamıza, birden fazla kelimeyi artı (+) ile arka arkaya yazarak renklendirme işlemini de ekleyeceğiz.

PHP- Kodu:
<?php
//kelime aranacak içerik
$icerik="bcakir.com kelime arama ve renklendirme uygulaması yapıyorum";
//aranacak kelimeler
$aranan1="kelime arama";
$aranan2="arama+bcakir";
$aranan3="bcakir+renk+uygulaması+yap";
 
//fonksiyona gönderilme
$renkliler[]=bul($icerik$aranan1);
$renkliler[]=bul($icerik$aranan2);
$renkliler[]=bul($icerik$aranan3);
 
//renkli sonucun ekrana yazılması
for($i=0;$i<count($renkliler);$i++){
    echo 
$renkliler[$i]."<br />";
}
 
//renklendirme fonksiyonu
function bul($icerik$aranan){
    
//birleşik kelimeleri bölme
    
$arananlar=explode('+',$aranan);
    foreach(
$arananlar as $ara){
        
$degistir='<font style="color: #a3a3d3">'.$ara.'</font>';
        
//büyük, küçük harfi önemsiz hale getirme
        
$aranacak=preg_replace('/'.$ara.'/i',$degistir,$icerik);
    }
    return 
$aranacak;
}
?>