Yanlış e-mail yazımına karşı e-mail kontrol fonksiyonu:
PHP- Kodu:
function epostakontrol($mailToValidate) { 
$regexp "^[_a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*@([0-9a-z][0-9a-z-]*[0-9a-z]\.)+[a-z]{2}[mtgvu]?$"
if(
eregi($regexp,$mailToValidate)) { 
return 
1
}else{ 
return 
0


Kullanımı:

PHP- Kodu:
epostakontrol(wminyo@wminyo.com
Fonksiyon, yazılan e-mail doğru ise 1, yanlış ise 0 değerini döndürür.