uploadfonk.php

PHP- Kodu:
<? 
class upload 

    var 
$directory_name
    var 
$max_filesize
    var 
$error

    var 
$user_tmp_name
    var 
$user_file_name
    var 
$user_file_size
    var 
$user_file_type
    var 
$user_full_name
    var 
$thumb_name

     function 
set_directory($dir_name "."
    { 
     
$this->directory_name $dir_name
    } 

     function 
set_max_size($max_file 300000
    { 
     
$this->max_filesize $max_file
    } 

     function 
error() 
    { 
     return 
$this->error
    } 

     function 
is_ok() 
    { 
     if(isset(
$this->error)) 
      return 
FALSE
     else 
      return 
TRUE
    } 

    function 
set_tmp_name($temp_name
    { 
     
$this->user_tmp_name $temp_name;      
    } 

    function 
set_file_size($file_size
    { 
     
$this->user_file_size $file_size
    } 

    function 
set_file_type($file_type
    { 
     
$this->user_file_type $file_type;      
    } 

     function 
set_file_name($file
    { 
        
$this->user_file_name $file
        
$this->user_full_name $this->directory_name."/".$this->user_file_name
    } 

    function 
resize($max_width 0$max_height 
    { 
    if(
eregi("\.png$",$this->user_full_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromPNG ($this->user_full_name); 
    } 
     
    if(
eregi("\.(jpg|jpeg)$",$this->user_full_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromJPEG ($this->user_full_name); 
    } 
     
    if(
eregi("\.gif$",$this->user_full_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromGif ($this->user_full_name); 
    } 

        
$FullImage_width imagesx ($img);     
        
$FullImage_height imagesy ($img);    

        if(isset(
$max_width) && isset($max_height) && $max_width != && $max_height != 0
        { 
         
$new_width $max_width
         
$new_height $max_height
        } 
        else if(isset(
$max_width) && $max_width != 0
        { 
         
$new_width $max_width
         
$new_height = ((int)($new_width $FullImage_height) / $FullImage_width); 
        } 
        else if(isset(
$max_height) && $max_height != 0
        { 
         
$new_height $max_height
         
$new_width = ((int)($new_height $FullImage_width) / $FullImage_height); 
        }         
        else 
        { 
         
$new_height $FullImage_height
         
$new_width $FullImage_width
        }     


        
$full_id =  ImageCreateTrueColor $new_width $new_height ); 
        
ImageCopyResampled $full_id$img0,0,0,0$new_width$new_height$FullImage_width$FullImage_height ); 
         

        if(
eregi("\.(jpg|jpeg)$",$this->user_full_name)) 
        { 
         
$full ImageJPEG$full_id$this->user_full_name,100); 
        } 
         
        if(
eregi("\.png$",$this->user_full_name)) 
        { 
         
$full ImagePNG$full_id$this->user_full_name); 
        } 
         
        if(
eregi("\.gif$",$this->user_full_name)) 
        { 
         
$full ImageGIF($full_id$this->user_full_name); 
        } 
        
ImageDestroy$full_id ); 
        unset(
$max_width); 
        unset(
$max_height); 
    } 

    function 
start_copy() 
    { 
        if(!isset(
$this->user_file_name)) 
         
$this->error "You must define filename!"

        if (
$this->user_file_size <= 0
         
$this->error "File size error (0): $this->user_file_size KB<br>"

        if (
$this->user_file_size $this->max_filesize
         
$this->error "File size error (1): $this->user_file_size KB<br>"

        if (!isset(
$this->error)) 
        { 
            
$filename basename($this->user_file_name); 

            if (!empty(
$this->directory_name))  
                
$destination $this->user_full_name
            else  
                
$destination $filename
         
            if(!
is_uploaded_file($this->user_tmp_name)) 
             
$this->error "File ".$this->user_tmp_name." is not uploaded correctly."
       
            if (!@
move_uploaded_file ($this->user_tmp_name,$destination)) 
             
$this->error "Impossible to copy ".$this->user_file_name." from $userfile to destination directory."
        } 
    } 
     
    function 
set_thumbnail_name($thumbname
    { 
    if(
eregi("\.png$",$this->user_full_name)) 
     
$this->thumb_name $this->directory_name."/".$thumbname.".png"
    if(
eregi("\.(jpg|jpeg)$",$this->user_full_name)) 
     
$this->thumb_name $this->directory_name."/".$thumbname.".jpg"
    if(
eregi("\.gif$",$this->user_full_name)) 
     
$this->thumb_name $this->directory_name."/".$thumbname.".gif"
    } 
     
    function 
create_thumbnail() 
    { 
     if (!
copy($this->user_full_name$this->thumb_name)) 
      { 
      echo 
"<br>".$this->user_full_name.", ".$this->thumb_name."<br>"
       echo 
"failed to copy $file...<br />\n"
      } 
    } 
     
    function 
set_thumbnail_size($max_width 0$max_height 
    { 
    if(
eregi("\.png$",$this->thumb_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromPNG ($this->thumb_name); 
    } 
     
    if(
eregi("\.(jpg|jpeg)$",$this->thumb_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromJPEG ($this->thumb_name); 
    } 
     
    if(
eregi("\.gif$",$this->thumb_name)) 
    { 
     
$img ImageCreateFromGif ($this->thumb_name); 
    } 

        
$FullImage_width imagesx ($img);     
        
$FullImage_height imagesy ($img);  
         
        if(isset(
$max_width) && isset($max_height) && $max_width != && $max_height != 0
        { 
         
$new_width $max_width
         
$new_height $max_height
        } 
        else if(isset(
$max_width) && $max_width != 0
        { 
         
$new_width $max_width
         
$new_height = ((int)($new_width $FullImage_height) / $FullImage_width); 
        } 
        else if(isset(
$max_height) && $max_height != 0
        { 
         
$new_height $max_height
         
$new_width = ((int)($new_height $FullImage_width) / $FullImage_height); 
        }         
        else 
        { 
         
$new_height $FullImage_height
         
$new_width $FullImage_width
        }     
        
$full_id =  ImageCreateTrueColor $new_width $new_height ); 
        
ImageCopyResampled $full_id$img0,0,0,0$new_width$new_height$FullImage_width$FullImage_height ); 
         

        if(
eregi("\.(jpg|jpeg)$",$this->thumb_name)) 
        { 
         
$full ImageJPEG$full_id$this->thumb_name,100); 
        } 
         
        if(
eregi("\.png$",$this->thumb_name)) 
        { 
         
$full ImagePNG$full_id$this->thumb_name); 
        } 
         
        if(
eregi("\.gif$",$this->thumb_name)) 
        { 
         
$full ImageGIF($full_id$this->thumb_name); 
        } 
        
ImageDestroy$full_id ); 
        unset(
$max_width); 
        unset(
$max_height); 
    } 

?>
Kullanımı;
PHP- Kodu:
include "uploadfonk.php"
$yukle = new upload
$yukle->set_max_size($cfgmaxsize); //max dosya boyutu 
$yukle->set_directory("upload/".$_FILES['uploadFile'][name]); //dosya yolu 
$yukle->set_tmp_name($_FILES['uploadFile'][tmp_name]); 
$yukle->set_file_size($_FILES['uploadFile'][size]); 
$yukle->set_file_type($_FILES['uploadFile'][type]); 
$yukle->set_file_name($_FILES['uploadFile'][name]); 
$yukle->start_copy(); 
$yukle->resize(0,0); //küçültmek veya büyütmek istiyorsanız.. 
$fileimg=$_FILES['uploadFile'][name]; 
    if(
$yukle->is_ok()) { // yükleme işlemi başarılı ise 
             //thumbnail oluşturma kodları 
            
$imgthumb=md5($_FILES['uploadFile'][name]); //thumb ismi 
            
$yukle->set_thumbnail_name($imgthumb); 
            
$yukle->create_thumbnail(); 
            
$yukle->set_thumbnail_size(100,100); //thumb boyutu 

      
} else echo "yükleme başarısız"