SEO yapacak arkadşalar için türkçe karakterlerin yerlerine uygun ingilizce karakterleri koyup diğer karakterleri temizleyecek olan yararlı bir fonksiyon:

PHP- Kodu:
function cevir($text)
{
    
$dizi1=array("İ","Ş"," ","Ü","Ç","G","Ö","ı","ş","ü","ç","g","ö");
    
$dizi2=array("I","S","-","U","C","G","O","i","s","u","c","g","o");
    
$text=str_replace($dizi1,$dizi2,$text);
    
$text=preg_replace("@[^A-Za-z0-9\-_]+@i","",$text);
    
$text=strtolower($text);
    return(
$text);

Kullanımı:

PHP- Kodu:
echo cevir("Sözlük Çevir");