Gerekecek Şeyler

1 Progress Bar

1 Timer

2 Button

Yapılış

Kod:
İlk Önce Visual Basic'i Açalım.
Sonra Form1 i Ayarlayın

Progress Bar'ı Alıp Sığdırın (  Buttonları Geçmesin )

Timere Basın Tıklatın Şu Kodu Yazın

	

		

			
			
				ProgressBar1.Increment(2)
        If ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum Then
        End If
			
		

	

2 Tane Buton Yapıp Adlarını Durdur Başlat

Başlatın İçine

	

		

			
			
				Timer1.Start
			
		

	

Durdurun İçine İse

	

		

			
			
				Timer1.Stop
			
		

	

Sonra Açalım Başlata Basalım Ve Sonuç !