Form'un Açılışına ve Kapanışına Efekt Ekleme</b>

Gerekenler:1 adet Timer Nesnesi interval Özelliği 1 olarak Yarlayın

Gerisini Forma Kopyalayıp Yapıştırıın...

PublicClass Form1

PrivateSub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e AsSystem.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
Dim i AsInteger
Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow
For i = 1 To 300
Me.Text = "Closing..."
Me.Width = Me.Width - 2
Me.Height = Me.Height - 2
Next i

EndSub

PrivateSub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer1.Start()
Me.Width = 130
Me.Height = 34
Me.Text = "Loading... Please Wait..."
Me.Enabled = False
Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow
EndSub

PrivateSub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
Me.Height = Me.Height + 7
IfMe.Height >= 300 Then
Timer1.Stop()
Me.Text = "Completed..."
Me.Enabled = True
Me.FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle
EndIf
EndSub

PrivateSub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
Me.Width = Me.Width + 6
IfMe.Width >= 300 Then
Timer2.Stop()
EndIf
EndSub
EndClass