'program içIn iki tane textbox üç tane label 1 tanede button açıyoruz
'label 1 sonuç içIn diğer labellerden biri kök derecesi diğeri kökü alıncak sayıyı içeriyor

PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim n, x AsInteger
n = Val(TextBox1.Text)
x = Val(TextBox2.Text)
IfVal(TextBox1.Text) = 2 Then Label2.Text = ""Else Label2.Text = n
Labe3.Text = x
Label1.Text = x ^ (1 / n)
EndSub