Ram bilgilerini öğrenmek içIn;
'Bir adet Timer ve 4 adet textbox ekleyin, Timerin intervalini 1000 yapın

PrivateDeclareSub GlobalMemoryStatus Lib "kernel32" (lpBuffer As RamBilgileri)
PrivateType RamBilgileri
boyut AsLong
yuzderam AsLong
toplamram AsLong
bosram AsLong
EndType
PrivateSub Timer1_Timer()
Dim bilgiler As RamBilgileri
GlobalMemoryStatus bilgiler
Text1.Text = "% " & bilgiler.yuzderam 'yüzde ram kullanımı
Text2.Text = bilgiler.toplamram / 1024 / 1024 & " MB"'toplam ram
Text3.Text = bilgiler.toplamram / 1024 / 1024 - bilgiler.bosram / 1024 / 1024 & " MB"'kullanılan ram
Text4.Text = bilgiler.bosram / 1024 / 1024 & " MB"' boş ram
EndSub

'Webmaster'In notu aynı kod forumda aşağıdaki şekilde yazılmış, çalışır onay almış:

'Bir adet Timer ekleyin forma kopyalayın..

PrivateType MEMORYSTATUS
dwLength AsLong
dwMemoryLoad AsLong
dwTotalPhys AsLong
dwAvailPhys AsLong
dwTotalPageFile AsLong
dwAvailPageFile AsLong
dwTotalVirtual AsLong
dwAvailVirtual AsLong
EndType
PrivateDeclareSub GlobalMemoryStatus Lib "kernel32" (lpBuffer As MEMORYSTATUS)

PrivateSub Form_load()
Timer1.Interval = 1000
EndSub

PrivateSub Timer1_Timer()
Cls
Dim m As MEMORYSTATUS
GlobalMemoryStatus m
Print"Bellek Kullanımı %:", m.dwMemoryLoad
Print"Toplam RAM:", , m.dwTotalPhys / 1024 / 1024 & " MB"
Print"Boş RAM:", , m.dwAvailPhys / 1024 / 1024 & "MB"
EndSub