':formumuza
'3 checkbox 3 Text box 2 de command buton ekliyoruz.

'command1 butonunun adını "onayla" command2 butonunun adını "çıkış" olarak değiştiriyoruz.
'Aşağıdaki kodları formumuza yapıştırıyoruz.PrivateSub onayla_Click()
If Check1.Value = Checked Then Text1.BackColor = &HFFFF& Else Text1.BackColor = &H80000000
If Check2.Value = Checked Then Text2.BackColor = &HFF& Else Text2.BackColor = &H80000000
If Check3.Value = Checked Then Text3.BackColor = &HC000& Else Text3.BackColor = &H80000000

EndSub

PrivateSub cikis_Click()
End
EndSub