MENÜSKÜS

İster genç olun ister yaşlı menüsküs olmanız için bir etken değildir. Menüsküs hastalığı bir eklem hastalığıdır ve her kesimden insanlarda görülmektedir. Menüsküs hastalığı; vücudumuzda diz isimi verdiğimiz bir bölgede hareketinin kısıtlanması başka bir deyişle; tam dik veyahut tam bükme işleminin gerçekleşmemesi olayına denilmektedir. Bu kadar çok her kesimden insana hitap eden bu hastalık için en çok suallen suallerden biri de menüsküs belirtileri nelerdir sualidir.

Menüsküs belirtileri nelerdir?

İlk olarak bu hastalık dizin zorlanması neticesi oluşan bir hareket yeteneği kaybıdır. Menüsküs; dizi içinde dizi yastıklayan lastik dokusunda bir disktir. Bu disklerden biri içte biri dışta olmak üzere iki tane bulunmaktadır. İşlevi ise; dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengeleyerek dizlere eşit oranda yaymasını sağlar. Bu lastik gibi olan bölüm yırtıldığında diz işlevi kısıtlanır. Ve bu vaziyet dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşur. Buda sporcularda çok görülen bir hastalıktır. Gene çalıştığı işinden dolayı dizlerini zorlayan kişiler bu hastalık çok görülmektedir. Yırtılma oluşunca ağrı ve yırtığın bulunduğu bölgede şişmelere alana gelir menüsküs hastalığının en büyük belirtisi budur. Menüsküs yırtığın büyüklüğüne göre 3 bölümde incelenmektedir. Küçük yırtılmalarda ağrı hafiftir yürürken ağrı biraz hissedilir ve ağır ağır gelişen bir şişlik görülebilir. Ancak ağrılar dizi bükerken ve çömelirken artar ve 2 3 hafta içinde kendi kendine geçebilir. Orta dereceli menüsküs yırtığında yırtığın bulunduğu yere bağlı olarak ağrı oluşur. Orta derecelerde yürümek olasıdır. Ama diz büküldüğünde ağrı çok şiddetlenebilir. 2 3 hafta içinde yırtığın bulunduğu yer şişer ve diz hareketleri kısıtlanır. Büyük yırtıklarda ise çok şiddetli ağrı olur. Yürünemez ve diz hareketleri tamamiyle kısıtlanır.