Bektaşilik, 13. asırda Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğuna inanılan bir tarikattır. Kuruluşu her ne kadar Hacı Bektaş Veli'ye dayandırılsa da, asal hareketleri daha sonraki dönemlere rastlar. Mürşit olarak Hz. Muhammed'i, kılavuz olarak Hz. Ali'yi, pir olarak Hacı Bektaş Veli'yi tanıyan bu tarikat tamamiyle batınidir.

Bektaşilik, 12. asırda Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulur. 1209 ve 1271 tarihleri arasında yaşamış olan Veli, Horasan'ın kültür merkezlerinden biri olan Nişabur'da dünyaya gelir. Babası Horasan hükümdarı İbrahim es-Sâni Seyyid Muhammed, annesi, Nişaburlu Şeyh Ahmed'in kızı Hatme Hatun'dur. Hacı Bektaş Veli, küçük yaşlarında Ahmet Yesevi'nin halifelerinden Şeyh Lokman Perende'nin yanına yetişmiştir. Hocasının da üstün nitelikleri neticeninde kendini ilim ve tasavvufa vermiş, Horasan eri olmuştur.

yazının devamını okumak için