Elementleri ve içerikleri silmek için jQuery'de iki ana yöntem vardır.

Bunlar;
- remove() belirtilen element ve içindekileri siler.
- empty() sadece belirtilmiş elementin içindekileri siler.

jQuery remove() Yöntemi

remove() yöntemi ile belirtilmiş bir html parçasının tamamı, bu html parçası da dahil olmak üzere siler.

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
$("#btn1").click(function(){
$("#ana1").remove();
});
});
</script>
<span id="ana1">[BAŞLIK]</span><br>
<button id="btn1">Sil Bunu</button><br/><br/>


jQuery empty() Yöntemi

Belirlediğimiz elementin silinmesini istemiyorsak içini boşaltabiliriz. Bunun için empty() fonksiyonunu kullanırız.

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
$("#btn2").click(function(){
$("#ana2").empty();
});
});
</script>
<div style="border: 1px #000000 solid;" id="ana2">[BAŞLIK]</div><br>
<button id="btn2">Sil Bunu</button><br/><br/>


Sadece Belirli Elementleri Silmek

jQuery'de remove() fonksiyonunu kullanarak bir html elementinden istediklerimizi silmesini sağlayabiliriz.

Örneğin birkaç paragraf bulunan bir içerikten sadece class="" tagı sil olanları silmek istesek:

JavaScript Kodu
<script>
$(document).ready(function(){
$("#btn3").click(function(){
$("p").remove(".sil");
});
});
</script>
<div style="border: 1px #000000 solid;" id="ana3">
<p class="sil">1. paragraf</p>
<p class="silme">2. paragraf</p>
</div><br>
<button id="btn3">Sil Bunu</button><br/><br/>